Lokasyon Analizi

Lokasyon Analizi

Modülü

"Lokasyon Analizi” ile iş yerlerinizin bulunduğu bölgelerdeki sosyo-ekonomik verilere ulaşabilirsiniz. İlgili yerleşimlerdeki nüfus dağılımları, eğitim düzeyleri, harcama alışkanlıkları gibi verilerle; bölgesel dinamiklere hâkim olabilirsiniz.

  • Bölgesel Nüfus Durumu
  • Nüfusun Eğitim Durumu
  • Tüketim Alışkanları Analizi
Ücretsiz*

* Süper Portal kullanıcılarına Özel

İep

Personel Teşvik Sistemi Modülü

Kullanan Firmaların %98’i Gelir Artışından ve Kazandıkları Tasarruftan memnun.
PTS